สิ่งสำคัญของหัวใจ (ปกอ่อน)

289 ฿ 246 ฿

สิ่งสำคัญของหัวใจ : นิ้วกลม (ปกอ่อน)

บทสนทนาเพื่อเรียนรู้กับคุรุทางจิตวิญญาณ “ประมวล เพ็งจันทร์” สร้างความมั่นคงให้หัวใจ สำรวจลึกลงไปว่าอะไรทำให้ใจเราเป็นทุกข์ และเราจะบ่มเพาะความรักความเมตตาขึ้นในใจได้อย่างไรบ้าง

** ไม่มีลายเซ็น

Out of stock

Category: