สิ่งสำคัญของชีวิต (ปกแข็ง)

329 ฿ 280 ฿

เรียนรู้ “สิ่งสำคัญของชีวิต” จากนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จแต่ถ่อมตัวอย่างยิ่ง “มานิต อุดมคุณธรรม”

หลายคนบอกว่าอ่านเล่มนี้แล้วได้แง่คิดเป็นหลักในการดำเนินชีวิตมากมาย

หลายคนพกไว้ข้างกายเป็นคัมภีร์ขนาดย่อม

Out of stock

Categories: ,